10 грешки във възпитанието, които все някога правим

     Всички родители възпитават децата си според своите умения и разбиране за живота.Рядко се замислят защо в определени ситуации постъпват така,а не иначе.Но в живота на всяка майка съществуват моменти, когато поведението на любимото дете отива в задънена улица.

» Read more

Агресията и децата

  Агресията е разрушително поведение. Действията на мъчител, който изпитва наслада от страданието на жертвата са агресивни. Агресивно е и онова дете, което малтретира по-малките от него. Едно поведение е агресивно, когато има наличие на съзнателно намерение за причиняване на

» Read more

Да бъдеш родител е 24-часова работа

  За съжаление,това е и работа,за която хората получават най-малко обучение.Знанието за това как да отглеждаме дете идва обикновено от нашето обкръжение и среда и от начина,по който  самите ние сме били отгледани.    РОДИТЕЛИТЕ СА ПРИМЕРА     Родителите са най

» Read more

Детето тръгва на детска градина

  Тръгването на детска градина е повратен момент,както в развитието на детето,така и в отношенията на родителите с него.Детето,което в много случаи не се е отделяло от майката до този момент,сега трябва да се научи да се справя само цял

» Read more

Защо не намираме общ език с децата си?

  Защо не винаги децата ни разбират това, което искаме да им кажем, защо не винаги интерпретираме правилно посланието, съдържащо се в техните думи? Така е, защото говорим на различни езици, макар, че използваме еднакви думи. Много често съдържанието, което

» Read more

Петгодишното  дете

Петата година е прелестна възраст.Край на разюзданото поведение. Сега детето охотно се проявява като разумно, сериозно, стабилно и уравновесено.Изпълнено с вътрешна сигурност, то е спокойно, симпатично, не толкова взискателно в отношенията си с другите, опитва се да прави само онова,

» Read more

Проблема „трудни деца”.

  При постъпването си в детската градина и/или в първи клас една част от децата стават неспокойни, плачливи, затворени, неуверени и нерешителни. Други бързо прекъсват започнатата дейност, демонстрират бурни спонтанни реакции-проявяват избухливост,афективност и враждебност-тичат, катерят се, въртят се, постоянно говорят

» Read more

Ролята на татко

Защо бащата трябва да е близо до детето Ролята на бащата в семейството е изключително важна за детето. Тя развива социалното, емоционално и интелектуално развитие на мъника. Всъщност,  да си добър баща не е толкова лесно, но е едно от

» Read more

Тригодишното дете

Тригодишното дете е много по-уравновесено само по себе си,и в отношенията си със заобикалящия го свят. Извършило е прехода между бебе и дете. Вече не е така неспокойно като през преходния период. Затова и не се нуждае толкова от закрилата

» Read more

Четиригодишното  дете

Четиригодишното дете няма друго чувство  за собственост, освен убеждението,че всичко наоколо му принадлежи. Но то не е “крадец”, както не е и “лъжец”. Просто смесва факта, че държи нещо в ръце, с идеята за притежание. Играчката, взета от съседчето, е

» Read more