Честит имен ден Светулки

Етикет, естетика при подреждане на маса и Интерактивна самоподготовка, базирана на идеята за „активно учене“ – чрез игра, преживяване и взаимодействие, показаха на 10 април 2019 година, децата от 4-та В ПГ „Светулка”, с учители: учител К.Добрева и гл.учител Т.Ангелова и децата от 2-ра В група „Звездичка”, със ст.учител Ст.Николова. В откритата педагогическа практика „Честит имен ден Светулки”, децата показаха чрез игри, знанията си за правилата на културното поведение, добрите маниери и обноски, и уменията си за сервиране и хранене. Показаха как трябва да се използва и сгъва салфетка, какъв е редът на подреждане на съдовете и приборите на масата, как да пазаруваме и готвим по рецепта празничното меню, как да поздравяваме и благодарим учтиво.