Празничен концерт: „Личен ден Гергьовден” – ПГ 3-та “Светулка”- 04.05.2018 година

Нашите малки светулки, възпитани в дух на съпричастност и любов към обредно-обичайната същност на българската традиция и култура, облечени в народни носии, се надпяват, надиграват и славят българската си идентичност в Празничен концерт: „Личен ден Гергьовден” – 04.05.2018 година, за което получават заслужени аплодисменти и признание. Със своите успешни сценични изяви децата, популяризират не само дейността на групата, но и дейността на ДГ „Иглика” пред обществеността.