гр.Сладури – “По пътя на здравословния и вкусен хляб”