През изминалата седмица – 19 – 23.03.18 г., ДГ “Иглика ” се включи активно в общинската кампания

“През изминалата седмица – 19 – 23.03.18 г., ДГ “Иглика ” се включи активно в общинската кампания: Открита седмица на Здравословното хранене. Миналата седмица бе посветена на темата: “Моите приятели – плодовете и зеленчуците” . Проведоха се редица инициативи, игри и беседи с децата на тема: с какво са полезни за нашия организъм плодовете и зеленчуците, плодове ”