Открита ситуация с таблети в ПГ 6 годишни “Мечо пух”

Открита ситуация На 02.03. 2018 г. в интерактивния кабинет на детска градина “Иглика” се проведе открита ситуация с таблети в ПГ 6 годишни “Мечо пух” с учител Зл.Пеева. Темата на ситуацията бе от образователно направление математика – “Дневен режим”. Гости бяха директора и зам.директора на детската градина, родители. Децата се справиха отлично с използването на таблетите и показаха много добри познания за работа с интерактивна дъска.