Детски празник “Аз съм българче”

Детски празник “Аз съм българче”

На 21.02.2018г. , в ДГ”Иглика” се проведе открит урок по родолюбие “Аз съм българче “-2018г.,

посветен на 140 години от освобождението на България.
Децата от 4А група “Мечо пух”,   представиха  своите знания, свързани с националните ни герои, делото на
Апостола на свободата, знания за нашата родина  и нашия роден град.

Своето емоционално  настроение, те изразиха със стихотворения и  песни.
С помощта на мултимедийна презентация гостите и останалите деца от детското заведение си припомниха

моменти от историята, свързани с Васил Левски и Освобождението на България.  Събитието допринася за
формиране и популяризиране  на патриотичното възпитание, любов към родния край, любов към Родината
и нейните велики личности.