Благотворителната кампания за набиране на средства

1В гр. “Звездичка”

Благотворителната кампания за набиране на средства, за закупуване на помощна технология, за лицата със специфични потребности на Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение “Социален център Бургас”.