Родителска среща

В седмицата 25 – 30.09.2017г., се проведоха родителските срещи на 1 , 2  и 3 възр.групи. Всички тях, ги откри Директора на ДГ „Иглика“ – г-жа Ст.Атанасова, като запозна родителите  с Правилника за дейността на ДГ, насоките, учебната програма и допълните дейности.

В седмицата 09 – 13. 10 2017 г. се проведоха родителските срещи на ПГ 6 годишни :гр.“Мечо пух“ и гр. „Звездица“ . На тях, родителите, си припомниха правилника за дейността на детската градина, запознаха се с образов.-възпитателната работа през учебната 2017/2018г., информираха се за школите по интереси.