Детето тръгва на детска градина

 

Тръгването на детска градина е повратен момент,както в развитието на детето,така и в отношенията на родителите с него.Детето,което в много случаи не се е отделяло от майката до този момент,сега трябва да се научи да се справя само цял ден, да стане част от групата т.е. да усвои нов модел на поведение, изоставяйки уюта и сигурността на дома.За родителите, особено за майката също е много трудно да приеме факта,че не знае какво прави детето всеки момент от деня и че други хора се грижат за него.

Затова родителите трябва добре да обмислят нещата преди да вземат това решение и да си отговорят на неминуемите въпроси-„Дали не е рано?” „Дали ще свикне?”,”Дали няма да боледува често?” и други подобни. Въпреки,че детската градина има своите предимства-децата стават самостоятелни, изграждат самочувствие и увереност в себе си,придобиват нови знания и умения, решението трябва да е единодушно взето от двамата родители.

Втората стъпка е подготовката на самото дете.То трябва да знае,че ще тръгва на детска градина и какво го очаква там.Трябва да му се изгради самочувствие на голямо и самостоятелно дете – да му се обясни колко е голямо вече, колко много неща може да върши само,колко са горди родите- лите му заради това с него и че големите деца като него ходят на детска градина. Детето трябва да знае какво правят децата в детската градина, колко забавни са заниманията и игрите им,колко мили и внимателни са госпожите, които им помагат при нужда и се грижат за тях. Хубаво е по време на разходка с родителите детето да минава покрай двора на градината, когато децата са навън и играят, а в почивните дни да посети детската площадка и да се запознае със средата отблизо.Всичко трябва да се представя от най-добрата страна – как всички деца са много добри,как всички госпожи са много внимателни и прочие.В никакъв случай детето не трябва да чува изрази като „Ще те научат там тебе.”,”Ще видиш ти като тръгнеш на градина какво ще стане,да не мислиш,че там някой ще търпи номерата ти,ината ти,глупостите ти …..” и други.От полза и за детето и за близките е да се създаде положителна нагласа у детето и то с радост да тръгне  на детска градина.

На детето трябва да е ясно,че ще остане само с другите деца без мама. Така предварително се подготвя съзнанието на детето,че ще е част от колектив. Това е един от най-трудните моменти-да се преобразува модела на поведение от „всички за един” във „един от всички”. Добре е  детето да привикне към режим, близо на този в градината,да свикне дори и за малко да остава с други хора освен с мама,дори да преспива за следобеден  сън при баба например, като мама му обещава да го вземе в точно определено време разбираемо за детето, например „Като се наспиш и закусиш мама ще те вземе?”-така както трябва да се обяснява  и когато детето тръгне на градината.Подготовката на нужните неща за градината трябва да е общо дело с детето-раничка,дрешки (които да са удобни  и лесни за обличане), обувки и не забравяйте ЛЮБИМАТА ИГРАЧКА,която детето да прегръща и да се успокоява, когато мама я няма.

По пътя  за градината да се говори на детето весело,за да не усети то притесненията на майката,за да  не остане усещането за предстоящо лошо изпитание.Когато настъпи раздялата с мама,това да стане без протакане,с целувка, с прегръдка,уточняване кога ще го вземе (след като се на обяд- ва, след закуската следобед и т.н.) и най-важното да не се връща от вра- тата, защото се задълбочава драмата в детската душа.Обикновено децата свикват с градината до 1-2 месеца.

Един голям проблем през първите месеци обаче е честото боледуване на детето.Много деца се разболяват още в края на първата седмица след постъпването.Фактът,че детето боледува често в началото не означава,че не са го гледали добре в градината.То е в колектив от много деца и е изложено на по-чест контакт с различни инфекции,предимно вирусни.Затова е необхо- димо да се укрепи имунитета на детето 1-2 месеца преди тръгването на гради- на и още толкова и след като тръгне. Ефектът ще  е  здраво дете-спокойни родители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *