Документи


годишен план за повишаване качеството на образованието
комплексен-план-за-дейността-на-ДГ-2020-2021г
правилник за дейността
Стратегия за развитие на ДГ Иглика
годишен план за квалификационна дейност

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в ДГ, училището и в интернет и наръчник за родители

Безопасност в мрежата

Наръчник за родители