гр. Светулка

Персонал Група „Светулка“
Учители: пом.възпитател:
Татяна Ангелова – гл.учител

Кети Добрева – учител

Стефка Кулева– пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма
Времево разписание Дейности
7:00 - 8:15 ч. Прием децата.

Занимания по интереси.

8:15 - 8:30 ч. Сутрешно раздвижване.
8:30 - 9:00 ч. Сутрешна закуска.
9:00 - 9:15 ч. Педагогическа ситуация.
9:15 - 9:30 ч. Подвижни игри
9:30 - 9:50 ч. Педагогическа ситуация.
10:00 - 10:30 ч. Втора закуска плод.
10:30 - 10:50 ч. Педагогическа ситуация.
10:50 - 11:40 ч. Игри на открито.

Сюжетни игри.

Дейности по избор.

11:45 - 12:30 ч. Обяд.
12:30 - 13:00 ч Подготовка за сън.
13:00 - 15:30 ч. Следобеден сън/отдинх.
15:45 - 16:00 ч. Подвижни игри.
16:00 - 16:30 ч. Следобедна закуска.
16:30 : 18:30 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя.

Дейност по избор на детето.

Изпращане на децата.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят

2. Физическа култура

1. Български език в литература

2. Изобразително изкуство

3. Физическа култура

1. Математика

2. Музика

3. Конструиране и технологии

1. Български език и литература

2. Физическа култура

1. Околен свят

2. Музика

3. Изобразително изкуство