гр. Калинка

Персонал Група „Калинка“ - Детска ясла
мед. сестри: детегледачки:
Мария Анастасова.– мед.сестра

Стела Добрева– мед.сестра

Кера Калудова-детегледачка
Организация на учебния денПрограма

Времево разписание

Дейности

6:30 - 8:15 ч.

Прием децата.

Дейности по избор на детето.

8:15 - 8:30 ч.

Сутрешно раздвижване.

8:30 - 9:00 ч.

Сутрешна закуска.

9:00 - 9:30 ч.

Тоалет

9:30 - 10:00 ч.

Педагогическа ситуация.

10:00 - 10:30 ч.

Втора закуска/плод

10:30 - 11:00 ч.

Игри на открито.

Сюжетни игри.

Дейности по избор.

11:00 - 11:30 ч.

Подготовка за обяд.

11:30 - 12:00 ч.

Обяд.

12:00 - 12:30 ч.

Подготовка за сън.

12:30 - 15:30 ч.

Следобеден сън/отдих.

15:30 - 16:00 ч.

Събуждане тоалет.

16:00 - 16:30 ч.

Следобедна закуска.

16:15 : 18:30 ч.

Дейности по избор на детето.

Игри (в занималнята, на открито в зависимост от сезона)

Изпращане на децата

Групи

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

Български език и литература

Околен свят

Конструиране и технологии

Физическа култура

Изобразително Изкуство

I - ясла

Музикална култура

Физическа култура

Физическа култура

Подвижни игри

Математика Изобразително изкуство

Музикална култура - музикални игри

 

Околен свят

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Конструиране и , технологии

II - ясла

Музикална култура

Физическа култура

Физическа култура

Изобразително изкуство

Музикална култура - музикални игри

Физическа култура- Подвижни игри

 

Изобразително Изкуство

Математика

Български език и литература

Конструиране и технологии

Околен свят

III - ясла

Музикална култура

Физическа култура

Изобразително Изкуство

 

Музикална култура - музикални игри

Физическа култура- Подвижни игри

Физическа култура