гр. Иглика

Персонал Група „Иглика“
Учители: пом.възпитател:
Димитрина Пенчева-ст.учител

Стела Атанасова – ст.учител

Стефка Апостолова-пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма

Времево разписание

Дейности

7:00 - 8:15 ч.

Прием децата.

Занимания по интереси.

8:15 - 8:30 ч.

Сутрешно раздвижване.

8:30 - 9:00 ч.

Сутрешна закуска.

9:00 - 9:15 ч.

Педагогическа ситуация.

9:15 - 9:30 ч.

Подвижни игри

9:30 - 9:50 ч.

Педагогическа ситуация.

10:00 - 10:30 ч.

Втора закуска плод.

10:30 - 10:50 ч.

Педагогическа ситуация.

10:50 - 11:40 ч.

Игри на открито.

Сюжетни игри.

Дейности по избор.

11:45 - 12:30 ч.

Обяд.

12:30 - 13:00 ч

Подготовка за сън.

13:00 - 15:30 ч.

Следобеден сън/отдинх.

15:45 - 16:00 ч.

Подвижни игри.

16:00 - 16:30 ч.

Следобедна закуска.

16:30 : 18:30 ч.

Допълнителни дейности, организирани от учителя.

Дейност по избор на детето.

Изпращане на децата.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

 

1. Български език в литература

2. Изобразително изкуство

3. Физическа култура

1. Математика

2. Музика

3. Конструиране и технологии

1. Български език и литература

2. Физическа култура

1. Околен свят

2. Музика

3. Изобразително изкуство