гр. Звънче

Персонал Група „Звънче“
Учители: пом.възпитател:
Иванка Тошкова – ст.учител

Вяра Жекова - ст.учител

Василка Димитрова– пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма

Времево разписание

Дейности

7:00 - 8:15 ч.

Прием децата.

Занимания по интереси.

8:15 - 8:30 ч.

Сутрешно раздвижване.

8:30 - 9:00 ч.

Сутрешна закуска.

9:10 - 9:25 ч.

Педагогическа ситуация.

9:25 - 9:35 ч.

Подвижни игри

9:40 - 9:55 ч.

Педагогическа ситуация.

10:00 - 11:30 ч.

Втора закуска плод.

10:30 - 11:30 ч.

Игри на открито.

Сюжетни игри.

Дейности по избор.

11:30 - 12:00 ч.

Обяд.

12:00 - 12:45 ч

Подготовка за сън.

12:45 - 15:30 ч.

Следобеден сън/отдинх.

15:45 - 16:00 ч.

Подвижни игри.

16:00 - 16:30 ч.

Следобедна закуска.

16:30 : 18:30 ч.

Допълнителни дейности, организирани от учителя.

Дейност по избор на детето.

Изпращане на децата.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

 

1. Български език в литература

2. Музика

1. Математика

2. Физическа култура

3. Изобразител но изкуство

1. Конструиране и технологии

2. Музика

1. Физическа култура

2. Изобразително изкуство