гр. Звездица

Персонал Група „Звездица“
Учители: пом.възпитател:
Жулиета Кръстева-ст.учител

Стоянка Христова -учител

Миланка Николова -пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма

Времево разписание

Дейности

7:00 - 8:15 ч.

Прием децата.

Занимания по интереси.

8:15 - 8:30 ч.

Сутрешно раздвижване.

8:30 - 8:50 ч.

Сутрешна закуска.

9:00 - 9:25 ч.

Педагогическа ситуация.

9:25 - 10:00 ч.

Допълнителни дейности

10:00 - 10:30 ч.

Подкрепителна закуска/плод

10:30 - 10:55 ч.

Педагогическа ситуация.

10:55 - 11:10 ч.

Подвижни игри.

11:10 - 11:35 ч.

Педагогическа ситуация.

11:35 - 12:00 ч.

Допълнителни форми

Игри на открито

Сюжетни игри

12:00 - 13:00 ч

Обяд

Подготовка за следобедна почивка.

13:00 - 15:15 ч.

Почивка, включително следобеден сън

15:15 - 15:30 ч.

Следобедно раздвижване

15:30 - 15:50 ч.

Следобедна закуска.

15:50 : 16:15 ч.

Педагогическа ситуация /2 пъти в седмицата понеделник и сряда /

Педагогическа дейности,който не се дейност на детската градина /2 пъти в седмицата вторник и четвъртък/

16:15 : 18:30 ч.

Допълнителни дейности, организирани от учителя

Дейности по избор на детето

Изпращане на децата

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1. Околен свят

2. Физическа култура

3. Български език и литература

4. Изобразително изкуство

1. Математика

2. Музика

3. Англ. език

4. Конструиране и технологии

1. Конструиране и технологии

2. Физическа култура

3. Математика

4. Български език и литература

1. Български език и литература

2. Физическа култура

3. Музика

4. Англ. език

1. Околен свят

2. Математика

3. Изобразително изкуство