гр. Зайо Байо

Персонал Група „Зайо Байо“ - детска ясла
Учители: Пом.Възпитател:
Женя Димитрова – учител

Надя Чолакова – учител

Петя Кирязова – пом.възпитател
Организация на учебния денПрограма
Времево разписание Дейности
7:00 - 8:00 ч. Прием децата.

Занимания по интереси.

8:00 - 8:15 ч. Сутрешно раздвижване.
8:15 - 8:30 ч. Сутрешна закуска.
8:30 - 8:55 ч. Педагогическа ситуация.
8:55 - 9:30 ч. Подвижни игри
9:30 - 9:55 ч. Педагогическа ситуация.
10:00 - 10:30 ч. Подкрепителна закуска/плод
10:30 - 10:45 ч. Подвижни игри.
10:45 - 11:10 ч. Педагогическа ситуация.
11:10 - 12:00 ч. Допълнителни форми

Игри на открито

Сюжетни игри

12:00 - 13:00 ч Обяд

Подготовка за следобедна почивка.

13:00 - 15:15 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:15 - 15:30 ч. Следобедно раздвижване
15:30 - 15:50 ч. Следобедна закуска.
15:50 : 16:15 ч. Педагогическа ситуация /2 пъти в седмицата понеделник и сряда /
16:15 : 18:30 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя

Педагогически дейности, който не се дейност на детската градина /2 пъти в седмицата - вторник и четвъртък-анг.език/ дейности по интереси, организирани от ДГ (2 пъти седмицата понеделник и сряда)

Дейности по избор на детето

Изпращане на децата

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят

2. Физическа култура

3.  Български език и литература

4. Изобразително изкуство

1. Математика

2. Изобразително изкуство

3. Музика

4. Конструнране я технологии

1. Конструиране и технологии

 2. Физическа култура

3. Математика

4. Бьлгарски език и литература

1. Български език и литература

2. Физическа култура

3. Музика

4. Околен свят

1. Околен свят

2. Математика

3. Български език и литература