Вътрешни правила за достъп

заявление за достъп до обществена информация

правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация