Бюджет

протокол №1
протокол №2
протокол №3
презентация на бюджета 2019
тримесечен отчет 2019
Отчет на изпълнение на бюджета 2018
справка-тримесечен отчет 2018
презентация на бюджета 2018
тримесечен отчет 2018
Отчет на изпълнение на бюджета 2017
тримесечен отчет 2017
презентация на бюджета 2017
Отчет на изпълнение на бюджета 2016